h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563


     การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563


     

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงปัญญาด้านเกษตรสาขาต่าง และเพื่อให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้สพท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่างๆ สามารถส่งรายชื่อและผลงานให้กับคณะทำงานสรรหาฯ นำเข้าสู่ระบบการสรรหาโดยจัดส่งข้อมูลประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาภายในเดือน สิงหาคม 2562 (รายละเอียดดังแนบ)ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 64 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107