h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม     

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม โดย สพฐ.ให้ดำเนินการเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติมตามกรอบรายการที่กำหนด  เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร  ให้พิจารณาจัดสรรโรงเรียนที่ขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ใช้แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และแบบฟอร์มตามคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดส่งเอกสารคำขอฉบับจริงให้ สพฐ.ภายในวันที่่ 19 สิงหาคม 2562

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/CPM3PR/photos/?tab=album&album_id=2318297028285541

ภาพข่าว สพฐ.:https://www.obec.go.th/archives/143630ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน: 121 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107