ข่าวชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยื่นสงบนิ..... [23]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ต.ค.
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทส..... [36]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมระบบทางไกล(Video Conference)
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมระบบทางไกล(Video Conference) ..... [33]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มและขยายผลกิจกรรม Boot Camp สำหรับครู
      นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระด..... [51]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มและขยายผลกิจกรรม Boot Camp
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระดับผล..... [51]
อ่านข่าวทั้งหมด