ข่าวชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแ..... [30]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจงานขออนุมัติรื้อถอนรายการส้วม แบบ สปช.610/26
     นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจงานขออนุมัติรื้อถอนรายการส้วม แบบ สปช.610/26 โรงเ..... [34]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามข้อตกลงMOU กับสถานศึกษาสีขาว
     นายบุญรอ จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว..... [46]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ
     นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป..... [39]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
     นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุม VDO Conference ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเห..... [20]
อ่านข่าวทั้งหมด