ข่าวชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2561 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร แสดงความยินดีและชื่นชมผลงานความสำเร..... [61]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่สุจริต
      นายสุวัฒน์ ซิ่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ข..... [9]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย
     ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย..... [28]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศ..... [16]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ในสังกัด
     นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพ..... [26]
อ่านข่าวทั้งหมด