ข่าวชัยภูมิ เขต 3
โครงการอบรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
     นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะร่วมพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดราษี ..... [32]
พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 3
     นายนพดล โพธิ์งาม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียน..... [53]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
     นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเ..... [91]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภ..... [162]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2560
     นายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือ..... [62]
อ่านข่าวทั้งหมด