ข่าวชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมยืนเข้าเข้าแถวเคารพธงชา..... [14]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ เทคโนโลยีของนักเรี..... [50]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกนักเรียนและคณะกรรมการ ในการแข่งขันงาน..... [65]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “ Spelling Bee” ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3)ถึงชั้น ม.3 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกนักเรียนและคณะกรรมการ ในการแข่งขันกิจ..... [54]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference
     นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ผู้บริหารการศึกษา ผอ.ร.ร.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมชี้แจงกา..... [24]
อ่านข่าวทั้งหมด