ข่าวชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2560 ประชุมสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชร
     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2560 ประชุมสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชร..... [20]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนิติกร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม..... [37]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์แนวทางและเป้าหมาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
     นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัดเพื่อชี้แจ..... [41]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่นโยบาย ของ สพฐ
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียนในสัง..... [15]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2560 สัญจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที..... [16]
อ่านข่าวทั้งหมด