ข่าวโรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2561
     ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังกะทะ..... [1]
อบรมโครงการเยาวชนรักษาศีล ขจัดสิ้นยาเสพติด
     การอบรมโครงการเยาวชนรักษาศีล ขจัดสิ้นยาเสพติด ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ วัดอรัญญวาส บ้านโคกแพงพวย ตำบล..... [16]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2561
     ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2561 ระหว่างวั..... [19]
ตลาดนัดพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำเดือนกันยายน 2561
     กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำเดือน กันยายน 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 นางนงค์นุช คชา ผู้อำนวยการโรงเ..... [71]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด..... [75]
อ่านข่าวทั้งหมด