ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
     โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ ฌาปนสถานวัดป่าทรงธรรม..... [5]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
     วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนนำกล้า..... [1]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     นายอภิชัย สุรเสน และคณะครู ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ...... [6]
โรงเรียนบ้านงิ้ว จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนบ้านงิ้ว ร่วมกับ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ตามโครงกา..... [248]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561..... [15]
อ่านข่าวทั้งหมด