ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1
     ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561..... [41]
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
     วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนจัตุร..... [25]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
     พันตำรวจเอกสมเจตน์ ไทยานนท์ ผู้กำกับตำรวจสถานีภูธรจัตุรัส เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษ..... [32]
รร.บ้านห้วยยางร่วมกับ รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง เนตรนารี และลูกเสือสามัญ เนตรนารี ประจำปี 2560
     ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายวิชาการ ของทั้งสองโรงเรียนได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินทา..... [47]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีีวิต
     โรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ณ วัดหนองหิน ตำบลห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้จัดทำกิจกรรมค่า..... [32]
อ่านข่าวทั้งหมด