ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา”
     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดยนางยินดี เบียดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เข้าร่..... [7]
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3
     โรงเรียนบ้านสะพานหิืน รายงานผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3..... [19]
เวลาแห่งความสุข
     นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 อย่างสุขใจ..... [53]
ต้อนรับผูู้อำนวยการคนใหม่
     โรงเรียนบ้านสะพานหินจัดกิจกรรมต้อนรับ นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน..... [30]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
     วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเ..... [14]
อ่านข่าวทั้งหมด