ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาได้เข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบชมรมวิทยาการ(ชมรมสังคมศึกษา)
     โรงเรียนวังใหม่พัฒนาได้เข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรู..... [44]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สพม.30 มีผลการแข่งขันชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาคอีสาน จำนวน 10 รายการ
     ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนัก..... [41]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายไทรทอง
     วันที่ 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี..... [10]
เยี่ยมบ้านนักเรียนน้ำท่วมบ้านละหาน
     นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ได้นำคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกร..... [47]
คณะกฐินสามัคคีจาก จังหวัดชลบุรี นำโดยคุณสมพงษ์ เข็มนาค มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะกฐินสามัคคีจากจ.ชลบุรีนำโดยคุณสมพงษ์ เข็มนาค ได้นำกฐินมาทอดถวาย ณ วัดบ้านภู..... [24]
อ่านข่าวทั้งหมด