ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)เจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต3
     โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)เจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทค..... [23]
การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนัก..... [62]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ สพป.ชย.3 ประจำปี 2561
     ด้วยโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นสนามจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ สพป.ชย.3 ประจำปี 2561 ในสาขาศิลปะ-ทัศนศิลป์ ใ..... [51]
12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ และนายรังสรรค์ งูทิพย์ เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
     วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เ..... [49]
พิธีเปิดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561
     วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561 ณ เวทีกลางเทศบาลตำบลจัต..... [28]
อ่านข่าวทั้งหมด