ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา
     โดยมีคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา จากคณะกรรมการซึ่งเป็นครูพี่เลี..... []
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ
      วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีร่วมกิจกรรมโครงการปล..... [7]
โครงการสนามจราจรฯ
      ขนส่งจังหวัดชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองจัดโครงการสนามจราจรฯ..... [20]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10
     ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกล่าวถวายพระพร “..... [30]
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา
     นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดก..... [35]
อ่านข่าวทั้งหมด