ข่าวโรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายลุ่มบึงละหานสอบPre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2
     คณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบเครือข่ายลุ่มบึงละหาน คุมสอบPre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2..... [3]
“กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ”
     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ..... [12]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ศึกษาดูงาน
     นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประธานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน นำคณะครูไปศึกษา..... [61]
WMP NEWS สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนของ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
     สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ร.ร.วังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แก่ กิจกรรม Pre O-Net/กิจกรรม PLC/กิจกรรมระบ..... [28]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
      นายวิญญู คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพร..... [51]
อ่านข่าวทั้งหมด