ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ทำดีเพื่อ พ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
     คณะครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา พานักเรียนทำกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด รอบหมู่บ้านสำนักตูมก..... [29]
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
     คณะครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกาได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้น ที่โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ในวันที่ 26 ..... [24]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560
     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560..... [7]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560
     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยนายดิเรก ข..... [11]
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560
     โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกรกระทรวงศึกษาธิ..... [11]
อ่านข่าวทั้งหมด