ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ค่ายพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
     ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ..... [37]
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
     ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)..... [37]
"หนองโจด ปัจฉิม ร่วมร้อยยิ้ม โอเน็ตสูงกว่าระดับเทศ "
     โรงเรียนบ้านหนองโจด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และร่วมแสดงความยินดี กับคะแนนสอบโอเนตที่สูงกว่าระดับประเทศ ทุกร..... [166]
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโป่งขุนเพชร
      เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอร่าม รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร เป็นประธานในพิธี มอบเอ..... [61]
“วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖”
     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และมอบระเบียนแสดงผลการเร..... [107]
อ่านข่าวทั้งหมด