ข่าวโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
     26 มีนาคม 2562 นายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเ..... [5]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอ..... [8]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปร..... [18]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561"
     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัด"กิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำ..... [10]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน
     วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางการศึกษา ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบ..... [15]
อ่านข่าวทั้งหมด