ข่าวโรงเรียนในสังกัด
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน " ช.ช.ว. เกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ..... [6]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
     โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560..... [11]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
     โดยมีนายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันศุก..... [20]
เพื่อแม่ ทั้งดวงใจ
     โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้จัดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที..... [41]
กิจกรรมวันแม่ 2560
      เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอร่าม รอบคอบ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเ..... [38]
อ่านข่าวทั้งหมด