เหตุเกิดที่โรงเรียน
ร่วมปลูกป่า โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ร่วมปลูกป่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมประเมินประเมินระบบดูแล
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดย: [24 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม โดย: [22 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย: [21 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3802 รายการ