เหตุเกิดที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561" โดย: [24 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัด"กิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561"
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน โดย: [24 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางการศึกษา ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว
กิจกรรม​Open​ House และปัจฉิมนิเทศ โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่จัดกิจกรรม​ Open​ House และปัจฉิมนิเทศ​ นักเรียนชั้น​ ป.6
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: [23 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3685 รายการ