กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ [28 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [28 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 [27 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [20 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) [28 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ [24 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องปิดทำการพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 [10 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 507 ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [09 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [07 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 96 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1116 รายการ