ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) [11 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อโต๊-เก้าอี้นักเรียน [20 สิงหาคม 2561] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [18 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิบเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [27 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 156 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสารสนเทศ (DLIT) [09 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 152 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 70 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 459 รายการ