ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล [07 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [30 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดนตรีสากล) [30 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV [03 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 44 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 522 รายการ