ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล [07 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ดนตรี [28 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [20 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ [01 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 517 รายการ