ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [15 ธันวาคม 2560]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ยกเลิกประกาศ ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต [15 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4/49 [14 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๕๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bi [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนหัวสระวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [13 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
โรงเรียนหัวสระวิทยา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [12 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 7 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 432 รายการ