โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มิถุนายน 2560] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 พฤษภาคม 2560] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 พฤษภาคม 2560] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วัสดุห้องสมุด ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีสอบราคา [06 เมษายน 2560] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ร่าง [29 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 60 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 โครงการ [09 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 71 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 371 รายการ