เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 39 รายการ) [19 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศ [19 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [19 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [19 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง [09 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 470 รายการ