ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล [07 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ดนตรี [28 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [20 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ [01 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา [01 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [24 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 71 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 8 ถึง 14 จากทั้งหมด 522 รายการ