แจ้งกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [07 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
แนวทางประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [10 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
แบบฟอร์มการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119 ตารางที่ 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 308 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 93 ครั้ง
แบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ต [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 85 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 17 รายการ