แจ้งวันที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบ [20 กุมภาพันธ์ 2561] เปิดอ่าน 122 ครั้ง
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค [20 มกราคม 2561] เปิดอ่าน 189 ครั้ง
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 [28 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 126 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา [26 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 121 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2546 [25 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [18 ตุลาคม 2560] เปิดอ่าน 73 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 140 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 8 ถึง 14 จากทั้งหมด 17 รายการ