เอกสารชุดการแนะแนว เพื่อเยาวชนไทย 9 เล่ม [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 330 ครั้ง
การแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล SDQ [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 116 ครั้ง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ปี 2561 [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 336 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 806 ครั้ง
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [19 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 247 ครั้ง
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน [15 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 105 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ปีการศึกษา 2560 [12 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 58 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 8 ถึง 14 จากทั้งหมด 21 รายการ