เอกสารชุดการแนะแนว เพื่อเยาวชนไทย 9 เล่ม [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 475 ครั้ง
การแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล SDQ [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 184 ครั้ง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ปี 2561 [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 821 ครั้ง
คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [04 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 1435 ครั้ง
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [19 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 319 ครั้ง
แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน [15 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ปีการศึกษา 2560 [12 กันยายน 2560] เปิดอ่าน 83 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 15 ถึง 21 จากทั้งหมด 28 รายการ