ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564 โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่่านระบบ Video Conference โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่่านระบบ Video Conference
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2789 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
รับการนิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [12 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกคร โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพื้นที่ต่างๆ ที่ใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5278 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2564 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนั โดย: [07 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 193 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย: [02 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 228 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง โดย: [01 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
โรงเรียนน่าอยู่ อาคารสถานที่สะดวกปลอดภัย โดย: [27 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) โดย: [25 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 78 ครั้ง
ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2564 โดย: [23 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2564 โดย: [23 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1568 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107