ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยจำนวน 8 ราย โดย: [01 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยจำนวน 8 ราย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียน 2 ราย โดย: [01 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียน 2 ราย
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจัตุรัส โดย: [01 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจัตุรัส
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 44/2564 โดย: [01 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 44/2564
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสภาพอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ร.ร.ในสังกัด ที่ขออนุญาตรื้อถอน โดย: [01 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสภาพอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ร.ร.ในสังกัด ที่ขออนุญาตรื้อถอน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3090 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ กิจกรรม วันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๔ โดย: [02 ธันวาคม 2564]
รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้แบบขาบังคับมือ โดย: [02 ธันวาคม 2564]
2 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนาทุกคน เข้ารับการตรวจ หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนและการตรวจ ATK คณะครูและนักเรียน โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์เปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์เตรียมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมต่อพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ต้อนรับ นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้มาตรวจรับอุปกรณ์ DLTV โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5727 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา โดย: [02 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 โดย: [30 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดย: [29 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โครงการให้ความรู้สู้โควิด โดย: [29 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
รับการตรวจATK ครั้งที่ 2 โดย: [29 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ตรวจ ATK ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [25 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
รับการตรวจ Anting test Kit (ATK) โดย: [17 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [15 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ร่วมบุญกฐิน ณ วัดบ้านโคกสะอาด โดย: [15 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ โดย: [10 พฤศจิกายน 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1663 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107