ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบครัวนักเรียน กรณีจมน้ำเสียชีวิต โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบครัวนักเรียน กรณีจมน้ำเสียชีวิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 1/2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการ KICK OFFฉีดวัคซีนไฟซอร์(Pfizer) นักเรียนในสังกัด โดย: [18 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการ KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟซอร์(Pfizer) นักเรียนในสังกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2999 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2564 โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
เลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาท้าว โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
การรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว โดย: [13 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [12 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประดู่งาม เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย: [12 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 5522 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์"รุ่นที่3 ประจำปี 2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 85 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) โดย: [15 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
เปิดป้ายโครงการ เยี่ยมชม ปลูกต้นยางนา «โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)» โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ๆ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [05 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน โดย: [01 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังขอนสัก เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กัน โดย: [29 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 94 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1646 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107