ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดย: [30 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันศุกร์ โดย: [30 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันศุกร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดย: [29 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันพฤหัสบดี โดย: [29 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันพฤหัสบดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Note Book) ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด โดย: [27 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Note Book) ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2873 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สอนออนไลน์ โดย: [23 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 60 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาล ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดย: [23 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและแจกใบงาน ใบความรู้ โดย: [23 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
อบรมพัฒนาครูออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด ->>> อบรมพัฒนาครูออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และวิจัยพัฒนานวัตกรรม19 โดย: [21 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
กิจกรรมปลูกข้าวโพดเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [20 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 โดย: [20 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานยาว : ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมแจกใบงาน ใบความรู้ โดย: [19 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
สำนึกโรงเรียนบ้านเกิด โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [17 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายมนตรี ทองดี โดย: [16 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราฎร์บำรุง) ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดย: [16 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 80 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 5414 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา โดย: [27 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online 2021 โดย: [27 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย: [26 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๓) โดย: [24 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 134 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย: [23 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพิ่มเติม โดย: [21 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [16 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [14 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) โดย: [13 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) โดย: [13 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 55 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1614 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107