ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี โดย: [06 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดย: [30 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19 โดย: [25 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2563 โดย: [25 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2000 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [12 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบ LAS ปีการศึกษา 2562 โดย: [10 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โดย: [10 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562 โดย: [08 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
"โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562" โดย: [07 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ โดย: [04 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [04 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ดำเนินงานจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [04 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [04 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [04 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 4244 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) โดย: [12 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โดย: [12 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 โดย: [10 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดย: [09 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [02 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลไปดูการรีดนมวัว และผจญภัยขึ้นไปส่องสัตย์เขาใหญ่ แบบเร่งรัด 1 วัน 1 คืน โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาสและผู้สนใจให้ เรียน กินอยู่ อาศัย และฝึกอาชีพเบื้องต้น โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1369 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107