ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบริจาควัว ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ "โรงเรียนเลี้ยงวัว" โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบริจาควััว ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ "โรงเรียนเลี้ยงวัว"
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมอบบ้านปันรัก"ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมอบบ้านปันรัก "ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย: [03 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหารในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [02 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหารในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2060 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามกิจกรรมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
นิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประดู่งาม มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
การทดลองเรียนทางทางไกลผ่านดาวเทียม โดย: [23 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านหนองจะบก โดย: [23 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดย: [22 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน DLTV ปะโคตะกอ ฯ โดย: [21 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
นิเทศติดตามการเรียนการสอน DLTV โดย: [21 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดย: [20 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 4325 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [28 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [14 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 416 ครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" โดย: [08 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดย: [27 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 83 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 84 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 90 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1377 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107