ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลในการซักซ้อมความเข้าใจ ด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลในการซักซ้อมความเข้าใจ ด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU - Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงวัว โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU - Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงวัว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย: [29 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 121 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดย: [28 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย: [27 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2054 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โดย: [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรวมพลังเด็กดี V-Star และทัศนศึกษา โดย: [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านตาล สนับสนุน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 โดย: [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1628 ครั้ง
สุดยอดส้วมสุขสันต์สู่แหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 3025 ครั้ง
ขับขานประสานเสียง ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๒ รุ่น โดย: [11 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1034 ครั้ง
การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จังหวัดชัยภูมิ โดย: [10 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 692 ครั้ง
โปงลางสดใส ใจร่าเริง บันเทิงสนุกสนาน โดย: [09 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 529 ครั้ง
๕ ธันวามหาราช โดย: [08 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 569 ครั้ง
การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จังหวัดชัยภูมิ โดย: [08 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 770 ครั้ง
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวา โดย: [06 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 705 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4231 ถึง 4240 จากทั้งหมด 4321 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [28 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [14 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 375 ครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" โดย: [08 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดย: [27 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 89 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1377 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107