ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล สร้างภูมิคุ้มกันด้วยกีฬาร่วมใจฟันฝ่าโควิด-19 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล สร้างภูมิคุ้มกันด้วยกีฬาร่วมใจฟันฝ่าโควิด-19
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระ โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2248 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
หนองม่วง(ระเหว)ประชุมภาคี 4 ฝ่าย และผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงงบอุปกรณ์การเรียน โดย: [26 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1210 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านเพชร 2555 โดย: [25 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1009 ครั้ง
Santy ASEAN จาก 10 ประเทศร่วมจัดกิจกรรมงานวัน ASEAN Christmas โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดย: [25 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 953 ครั้ง
เที่ยวไปเรียนไปเพิ่มประสบการณ์ทางการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดย: [22 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 553 ครั้ง
"เชิงรุก"โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จับมือ "ครูแดร์" ร่วมมือสกัดกั้นสร้างภูมิคุ้มกันการระบาดของยาเสพติด เข้าสู่โรงเรียน โดย: [21 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 2834 ครั้ง
เครือข่ายลุ่มบึงละหานประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย โดย: [20 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 515 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน " บึงชวนเกมส์ " 2555 โดย: [19 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 942 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน ประชุมเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6, ม.3 โดย: [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 495 ครั้ง
Anuban Thepsathit Smile Camp : English Camp 2012 โดย: [18 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 881 ครั้ง
12 12 2012 หลวงพระบาง ละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [17 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 666 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4501 ถึง 4510 จากทั้งหมด 4608 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แจ้งการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 โดย: [19 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดย: [09 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1435 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107