ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 91 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2288 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน เกมส์ โดย: [26 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกอบพิธีถวายราชสดุดี โดย: [25 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 833 ครั้ง
สะพานหิน เตรียมพร้อมสร้างความเข้าใจใช้ แท็บเล็ต(TABLET) โดย: [24 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 484 ครั้ง
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสะพานหิน ดารา นายแบบ คับคั่ง โดย: [24 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1820 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 ปี 2555 โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 832 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตำบลห้วยแย้ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 715 ครั้ง
ก้าวไกล สู่มืออาชีพ “ โจ้ ” นายประกิต ด่านขุนทด โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 4651 ครั้ง
"วันวชิราวุธ"เครือข่ายหนองบัวระเหว จัดพิธีถวายราชสดุดี อย่างพร้อมเพรียง โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 782 ครั้ง
เครือข่ายกุดน้ำใส-หนองบัวโคก จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 470 ครั้ง
โรงเรียนปากจาบวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 748 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4661 ถึง 4670 จากทั้งหมด 4708 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2563 โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงลาน โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง โรงเรียนบ้านดงลานเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563" โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล สําหรับผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เผยแพร่ช่องทางในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity andTransparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ครั้งที่ ๑ โดย: [22 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
แจ้งวันหยุดเรียน วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย: [21 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย: [16 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 โดย: [14 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 47 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1452 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107