ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท. โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2341 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อชี้แจงนโยบายแนวคิดหลักในการพัฒนาสถานศึกษาและแนวทางการบริหารงาน โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1606 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 639 ครั้ง
พระอาจารย์ประจำจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 763 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว รับการตรวจสุขปากและฟัน โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1087 ครั้ง
โรงเรียนห้วยยายจิ๋วไอเดียเจ๋งสอนค้าขายพัฒนาทักษะชีวิต โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 744 ครั้ง
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารทำพิธีลงนามทำข้อตกลงร่วมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 552 ครั้ง
พิธีมอบวทุนบุญรักษา "อนิด้า" โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 918 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ แข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2555 โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1778 ครั้ง
อนุบาลเทพสถิตเกมส์ ประจำปี 2555 โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1429 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่โลกเทคโนโลยี โดย: [13 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 532 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4751 ถึง 4760 จากทั้งหมด 4776 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ CDD Young Designer โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน 1-2 (บ้านแฝด)บ้านพักครู 204/61(ฝ) โดย: [24 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
โครงการ ENGLISH CAMP FOR ELEMENTARY SCHOOL CAMPERS โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1464 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107