ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [06 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [05 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดย: [30 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2727 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 1013 ครั้ง
น้อมจิตวันทา ก้มกราบสักการะพระคุณครู-โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 576 ครั้ง
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 503 ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 730 ครั้ง
ของชอบของเด็กๆ โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 602 ครั้ง
แสดงตนเพื่อขอเป็นศิษย์ โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 640 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดย: [14 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 581 ครั้ง
โรงเรียนบ้านงิ้วจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย: [13 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 651 ครั้ง
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย: [13 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 412 ครั้ง
โรงเรียนวังกะอาม... ไหว้ครู....กับคุณครูจากอเมริกา โดย: [13 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 738 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4781 ถึง 4790 จากทั้งหมด 5237 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย: [28 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำน โดย: [20 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 344 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 64 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1551 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107