ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายวะตะแบก โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายวะตะแบก
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานใน การสรุปผลการศึกษาดูงาน และงานวิชาการ 4 ด้าน โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปผลการศึกษาดูงาน และงานวิชาการ 4 ด้าน
.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเดื่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเดื่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2573 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
“พัฒนาการเรียนรู้ ก้าวสู่ระดับชาติ ( O-NET )” โดย: [22 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 505 ครั้ง
ERIC Network อำเภอเทพสถิต ติวเข้มภาษาอังกฤษ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย: [22 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1064 ครั้ง
เครือข่ายครู อำเภอจัตุรัส จัดงานวันครู ปี2556 โดย: [21 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1164 ครั้ง
เครือข่ายครูอำเภอซับใหญ่ จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕๗ "เฉลิมพระเกียรติ พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" โดย: [21 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 616 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชรติวเข้ม O-net โดย: [21 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 481 ครั้ง
ติวเข้ม…เติมเต็ม...เตรียม O-net โดย: [18 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 541 ครั้ง
โรงเรียนปากจาบวิทยาจัดกิจกรรมโครงการบ้านวิทย์น้อย โดย: [18 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1764 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ โรงเรียนหินตั้ง ศึกษานอกสถานที่ ป่าชายเลน โดย: [18 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 939 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1658 ครั้ง
ตามรอยประวัติศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปีการศึกษา 2555 โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1296 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 4911 ถึง 4920 จากทั้งหมด 5092 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่2) โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2563 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานด้านภาษาไทย2564 โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตรที่ผ่าน โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ รับการนิเทศและติดตามโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลาน ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ระบบดูแลนักเรียน โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1518 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107