ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ บุคลากรในสังกัด โดย: [10 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ บุคลากรในสังกัด
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: [10 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [10 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรในสังกัด โดย: [07 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพ น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: [07 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพ น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2701 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็ก 2556 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 959 ครั้ง
การจัดกิจกรรมวันเด็ก โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 576 ครั้ง
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 582 ครั้ง
วันเด็ก ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1074 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา โดย: [13 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 643 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [13 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 701 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่พวกเรามีความสุข โดย: [13 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 445 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย: [12 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 909 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โดย: [12 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 691 ครั้ง
Children’s Day Banpakrotako School….. 2013 โดย: [11 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 442 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 5071 ถึง 5080 จากทั้งหมด 5232 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “นาฎยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6” โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย: [24 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 74 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1545 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107