ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมครูออนไลน์ ขยายผลความพร้อมในการประเมิน PISA ตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย: [28 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมครูออนไลน์ ขยายผลความพร้อมในการประเมิน PISA ตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านใหม่ โดย: [27 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านใหม่
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ โดย: [27 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดย: [26 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดย: [25 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2966 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ อบต.ละหาน !!!! โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1417 ครั้ง
คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 688 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 516 ครั้ง
ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 535 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นำนักเรียนสอบธรรมศึกษา โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 818 ครั้ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 661 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 532 ครั้ง
สะพานหินเจ๋ง! คว้าเหรียญทองอันดับหนึ่ง การแข่งขันวิชาการระดับภาค หนึ่งในตัวแทน สพป.ชย.3 โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1109 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะดารา ทีมงาน 7 สี มอบสื่อ 7 สีปันรักให้โลก ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [03 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [03 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1427 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 5411 ถึง 5420 จากทั้งหมด 5484 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศครั้งที่1 โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้า โดย: [13 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้นปีที่ 6 โดย: [10 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [09 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
คณะ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดย: [07 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
การอบรมวิธีตรวจสอบผลสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA โดย: [06 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ แจกใบงาน onhand ประจำวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 โดย: [02 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1637 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107