ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบครัวนักเรียน กรณีจมน้ำเสียชีวิต โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบครัวนักเรียน กรณีจมน้ำเสียชีวิต
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 1/2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการ KICK OFFฉีดวัคซีนไฟซอร์(Pfizer) นักเรียนในสังกัด โดย: [18 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการ KICK OFF ฉีดวัคซีนไฟซอร์(Pfizer) นักเรียนในสังกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2999 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ก้าวไกล สู่มืออาชีพ “ โจ้ ” นายประกิต ด่านขุนทด โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 4954 ครั้ง
"วันวชิราวุธ"เครือข่ายหนองบัวระเหว จัดพิธีถวายราชสดุดี อย่างพร้อมเพรียง โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 859 ครั้ง
เครือข่ายกุดน้ำใส-หนองบัวโคก จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 590 ครั้ง
โรงเรียนปากจาบวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 822 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 818 ครั้ง
จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1578 ครั้ง
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแท็บเล็ต(Tablet) โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1464 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี 2555 โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2555 โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 975 ครั้ง
บริษัท พี เอส ท๊อป โปรดักส์ จำกัด มอบศาลาเอนกประสงค์ให้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก โดย: [20 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1685 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 5481 ถึง 5490 จากทั้งหมด 5522 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์"รุ่นที่3 ประจำปี 2564 โดย: [19 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 85 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) โดย: [15 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
เปิดป้ายโครงการ เยี่ยมชม ปลูกต้นยางนา «โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)» โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย: [14 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย: [08 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ๆ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [05 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 79 ครั้ง
การรับโอนข้าราชการสังกัดกรมชลประทาน โดย: [01 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังขอนสัก เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กัน โดย: [29 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 94 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1646 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107