ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมและเป็นกรรมการ​สอบคัดเลือกนักเรียนทุน​โครงการครูรัก(ษ์)​ถิ่น​ รุ่นที่3​ มหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์​ ปีการศึกษา​2565 โดย: [21 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมและเป็นกรรมการ​สอบคัดเลือกนักเรียนทุน​โครงการครูรัก(ษ์)​ถิ่น​ รุ่นที่3​ มหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์​ ปีการศึกษา​2565
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ( eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย: [21 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ( eMENSCR) และชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเกียรติบัตรวันครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2565 และอบรมการทบทวนจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย: [20 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเกียรติบัตรวันครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2565 และอบรมการทบทวนจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอบำเหน็จณรงค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดย: [20 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในการมอบนโยบาย โดย: [20 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในการมอบนโยบาย"ขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฎิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา"
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3155 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
งานวันครู ปี 2556 โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 767 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) โดย: [16 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 823 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็ก โดย: [15 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 604 ครั้ง
วันเด็ก ณ ถิ่นทุ่งกระเจียว โดย: [15 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 734 ครั้ง
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดย: [15 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 529 ครั้ง
ผู้ใหญ่ใจดี บริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1208 ครั้ง
พัฒนาทักษะวิชาการเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบ o net โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1284 ครั้ง
วันเด็ก แห่ง หนองบัวโคก โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 490 ครั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 657 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 672 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 5681 ถึง 5690 จากทั้งหมด 5852 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 โดย: [18 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เเละคณะครู มอบเงินช่วยเหลือเเก่ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต โดย: [13 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
7 มาตรการเข้ม เปิดเรียนอย่างปลอดภัย โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โดย: [12 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร เเละคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ โดย: [12 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: [10 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย: [10 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 (โควิด -19) โดย: [03 มกราคม 2565] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
“ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ปันน้ำใจ สู้ภัยหนาว ” โดย: [31 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [31 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
การขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการ ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [31 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 60 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1683 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107