ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคคลากรและผู้มารับบริการ โดย: [18 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคคลากรและผู้มารับบริการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ผ่านระบบ Video Conference โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2565 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ ผ่านระบบ Video Conference
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูแนะแนวผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูแนะแนวผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
. โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
.
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี โดย: [16 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3569 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ปีใหม่ แสนสุข สนุกสนาน โดย: [09 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 567 ครั้ง
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ โดย: [09 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 763 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย: [09 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 555 ครั้ง
โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) กิจกรรมตักบาตรเช้า ... โดย: [09 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 645 ครั้ง
สวนผักพอเพียง ปลอดสารพิษ ผลผลิตตลอดปี “โรงเรียนวังกะอาม” โดย: [08 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 3770 ครั้ง
เชื่อมั่น ศรัทธา อาสาพัฒนาชนบท" ค่ายอาสาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เทใจสู่โรงเรียนบ้านดอนกอก อ.หนองบัวระเหว โดย: [08 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1757 ครั้ง
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “วังกะอามเกมส์” โดย: [08 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 737 ครั้ง
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดติวเข้ม O-net นักเรียนชั้น ป. 6 โดย: [08 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 629 ครั้ง
บูรณาการเรียนรู้กับการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดย: [06 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 908 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาร่วมงาน " มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๕ " โดย: [06 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1306 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6901 ถึง 6910 จากทั้งหมด 7044 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเสมอภาคทางการผศึกษา(กสศ.) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ2565 โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [15 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: [15 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: [12 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โรงเรียนสังกัด สพฐ.) โดย: [08 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
คณะสมาชิกกลุ่มนายแพทย์วีระ สถิรอังกูร แลพะเพื่อนสยามวิทยา โดย: [02 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [27 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [22 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 135 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1786 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107