ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกะเจียว อ.เทพสถิต โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกะเจียว อ.เทพสถิต
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว โดย: [29 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3658 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ครูชาวชัยภูมิอบรมโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ทั้ง 3 เขต โดย: [28 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โดย: [27 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1274 ครั้ง
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล โดย: [27 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 780 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี ของเหล่าลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนสำราญ โดย: [26 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 2331 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน เกมส์ โดย: [26 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1097 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกอบพิธีถวายราชสดุดี โดย: [25 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1019 ครั้ง
สะพานหิน เตรียมพร้อมสร้างความเข้าใจใช้ แท็บเล็ต(TABLET) โดย: [24 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 643 ครั้ง
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสะพานหิน ดารา นายแบบ คับคั่ง โดย: [24 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 2113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) วิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 ปี 2555 โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1078 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตำบลห้วยแย้ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET โดย: [23 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 904 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 7171 ถึง 7180 จากทั้งหมด 7220 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในระดับ โดย: [25 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: [22 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 726 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [22 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [20 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
กีฬาสีภยาใน ตาเนินเกมส์ โดย: [06 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โดย: [31 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 218 ครั้ง
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง(โอน)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [31 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 179 ครั้ง
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม่กลายเป็นหิน โดย: [29 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 92 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย: [20 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 83 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 111 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1795 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107