ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท. โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2341 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
เครือข่ายบึงชวน "ประชุมเครือข่ายเน้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห โดย: [01 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4776 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดย: [11 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [02 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2563 โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 100 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงลาน โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง โรงเรียนบ้านดงลานเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 78 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563" โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล สําหรับผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 97 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เผยแพร่ช่องทางในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity andTransparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ครั้งที่ ๑ โดย: [22 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
แจ้งวันหยุดเรียน วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย: [21 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 114 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1464 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107