ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี โดย: [06 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครู เหตุเกิดบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดย: [30 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19 โดย: [25 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกมาตรการเข้ม ฝ่าวิกฤต COVID-19
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2563 โดย: [25 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2000 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศีกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [02 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนารับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศ 2562 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
"กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" โดย: [14 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 โดย: [13 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดย: [13 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 34 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4244 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 245 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 โดย: [13 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(โอน) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [06 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ โดย: [29 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลในรายการ”หลวงประจักษ์เกมส์ ครั้งที่ 3” โดย: [29 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา โดย: [24 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 194 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1369 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107