ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา อ.ซับใหญ่ จชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการรับทราบข้อมูลการของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท. โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.และตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอรโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2341 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
เครือข่ายบึงชวน "ประชุมเครือข่ายเน้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห โดย: [01 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4776 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 638 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 754 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556 โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 559 ครั้ง
ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าที่พัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุก โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 413 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 561 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมงาน เกษตรสุรณารี'56 โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 465 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 619 ครั้ง
แจ้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูดีในดวงใจ" โดย: [03 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 537 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย: [02 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 748 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย: [28 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 615 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1411 ถึง 1420 จากทั้งหมด 1464 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107