ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 91 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 ของ สพป.ชัยภูมิเขต 3 เป็นวันที่สอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563 โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน ประจำปี 2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2288 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดย: [30 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
กิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย: [30 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์ เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจ รั้ว แดง-เหลือง โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียทุนเสมอภาค โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
รงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุน กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ขอแสดงความยินกับท่าน ผอ.สุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “นารายณ์ทรงสุบรรณ” สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
งานกฐินสามัคคีวัดสามัคคีธรรม ประจำปี 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
งานกฐินสามัคคีวัดหนองสมบูรณ์ ประจำปี 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4708 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 657 ครั้ง
ขอเชิญชมงาม "เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๕๕๕ โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 607 ครั้ง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย: [22 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 956 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โดย: [21 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 694 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 803 ครั้ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2555 โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 649 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1013 ครั้ง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 918 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติ "โรงเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน" โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 722 ครั้ง
ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: [12 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 618 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1441 ถึง 1450 จากทั้งหมด 1452 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107