ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข กับหน่วยงานทางราชการ โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ (MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข กับหน่วยงานทางราชการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 ราย โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 ราย
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2561 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดโคกหินตั้ง โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
นิเทศติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จากกองทุน กสศ. ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
การทดสอบ Pre O-net ผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
"ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี... เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)" โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆบูชา โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การทดสอบ Pre NT , Pre RT โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 โดย: [24 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรอง ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โดย: [24 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ และสำรอง โดย: [24 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5075 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 โดย: [22 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 714 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1040 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว โดย: [15 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา โดย: [15 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 942 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 558 ครั้ง
แจ้งหลักฐานการโอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ธ.ค 55 (14 ราย) โดย: [14 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 578 ครั้ง
การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไปต่างประเทศ (ใหม่) โดย: [10 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 639 ครั้ง
แจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย: [10 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว โดย: [10 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 758 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เนื่องจากบ้านของข้าราชการครูประสบอัคคีภัย โดย: [09 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 630 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1451 ถึง 1460 จากทั้งหมด 1515 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107