ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายวะตะแบก โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายวะตะแบก
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานใน การสรุปผลการศึกษาดูงาน และงานวิชาการ 4 ด้าน โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปผลการศึกษาดูงาน และงานวิชาการ 4 ด้าน
.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเดื่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเดื่อ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2573 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศติดตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดย: [02 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครูผู้รับผิดชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ ) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเพศสัมพันธ์ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5092 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โดย: [04 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 644 ครั้ง
แจ้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ครูดีในดวงใจ" โดย: [03 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 558 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย: [02 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 774 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย: [28 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 633 ครั้ง
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2556 โดย: [26 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 490 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์โครงการ 7 วันสบายไหว้พระธาตุฯ จัตุรัส โดย: [26 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 541 ครั้ง
เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเค้ง แซ่บ่าง บิดานายพันทวี จิรวรรณพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย: [25 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 761 ครั้ง
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดย: [25 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 718 ครั้ง
ขอเชิญใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย: [24 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 527 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 1 โดย: [24 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 448 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1471 ถึง 1480 จากทั้งหมด 1518 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107