ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564 โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่่านระบบ Video Conference โดย: [09 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่่านระบบ Video Conference
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2789 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
รับการนิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [14 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดย: [12 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกคร โดย: [11 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพื้นที่ต่างๆ ที่ใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน โดย: [10 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5278 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 868 ครั้ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2555 โดย: [16 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 721 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล) โดย: [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1107 ครั้ง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 997 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติ "โรงเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน" โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 793 ครั้ง
ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: [12 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 705 ครั้ง
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย: [09 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 953 ครั้ง
ประกาศเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [06 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1229 ครั้ง

<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1561 ถึง 1568 จากทั้งหมด 1568 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107