ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมครูออนไลน์ ขยายผลความพร้อมในการประเมิน PISA ตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย: [28 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมครูออนไลน์ ขยายผลความพร้อมในการประเมิน PISA ตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านใหม่ โดย: [27 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านใหม่
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ โดย: [27 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดย: [26 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดย: [25 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีส่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2966 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดย: [26 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดย: [23 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ โดย: [22 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมประชุมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา โดย: [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดย: [20 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนอารยเกษตร ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 ณ หอป โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
มอบเงินสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดย: [19 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมออนไลน์ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเกียรติยศชาววัง โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [16 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้ารับการอบรมโครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งนำใจ และความหวัง" สถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 โดย: [15 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5484 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย: [13 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 533 ครั้ง
เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพรักทุกท่าน..... โดย: [12 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1260 ครั้ง
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดย: [06 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1100 ครั้ง
รับชุดสูทงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 654 ครั้ง
แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 490 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต พรโสภิณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 855 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 976 ครั้ง
เงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนที่เป็นสถานที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 737 ครั้ง
เชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ นายบัณฑิต พรโสภิณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดย: [03 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1058 ครั้ง
การตัดชุดสูทงานมหัตถกรรมนักเรียน โดย: [28 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 842 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1611 ถึง 1620 จากทั้งหมด 1637 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107