ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกะเจียว อ.เทพสถิต โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกะเจียว อ.เทพสถิต
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว โดย: [29 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 3658 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย: [01 ตุลาคม 2565] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดงานร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต 60 ปีแห่งกาลเกษียณ โดย: [01 ตุลาคม 2565] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ขอขอบคุณคุณครูชนกภรณ์ ทองเจริญ คุณครูประไพ ตู้จำนงค์ ที่นำไอศกรีม มาแจกให้แก่ลูกๆ นักเรียน เนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งสองจะเกษียณอายุราชการ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ยินดีกับคุณครูของเรา โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
วันวานที่พากเพียรสู่วัยเกษียญที่ภาคภูมิ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานPA ของผู้บริหารเครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม"ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน" (Performance Agreement : PA) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
การรประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(วPA) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 9 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 7220 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1190 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติ "โรงเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน" โดย: [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 995 ครั้ง
ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย: [12 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 886 ครั้ง
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย: [09 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1118 ครั้ง
ประกาศเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [06 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 1419 ครั้ง

<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1791 ถึง 1795 จากทั้งหมด 1795 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107