ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบริจาควัว ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ "โรงเรียนเลี้ยงวัว" โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบบริจาควััว ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติ "โรงเรียนเลี้ยงวัว"
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมอบบ้านปันรัก"ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมอบบ้านปันรัก "ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย: [03 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหารในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [02 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหารในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2060 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
รับมอบกล้องวงจรปิดจากวาตาชิ โดย: [05 มิถุนายน 2563]
มอบอาหารเสริม(นมโรงเรียน) ข้าวสารและอาหารแห้งให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนสัก โดย: [05 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแขมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(covid)19 และสรุปการดำเนิงานในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [04 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แจกจ่ายนมโรงเรียนและโครงการ "ไข่ไก่ปันสุข" โดย: [02 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ รับการนิเทศจากเครือข่ายไทรทอง โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน DLTV โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4325 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 294 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 โดย: [13 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 108 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(โอน) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [06 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 99 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ โดย: [29 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 96 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลในรายการ”หลวงประจักษ์เกมส์ ครั้งที่ 3” โดย: [29 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา โดย: [24 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 225 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราวปฏิบัติงานธุระการโรงเรียน โดย: [21 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราวปฏิบัติงานธุระการโรงเรียน โดย: [17 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 85 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 1377 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107