ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย: [24 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19 โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID-19 โดย: [20 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 154 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID-19
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-2019 โดย: [19 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-2019
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค โดย: [18 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1997 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศีกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [02 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนารับการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 60 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศ 2562 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย: [16 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
"กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562" โดย: [14 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562 โดย: [13 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดย: [13 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 34 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4244 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 โดย: [17 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) โดย: [12 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โดย: [12 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 โดย: [10 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดย: [09 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [02 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลไปดูการรีดนมวัว และผจญภัยขึ้นไปส่องสัตย์เขาใหญ่ แบบเร่งรัด 1 วัน 1 คืน โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาสและผู้สนใจให้ เรียน กินอยู่ อาศัย และฝึกอาชีพเบื้องต้น โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1369 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107