ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTV ในโครงการ"ปันน้ำใจโทรทัศน์เก่าที่บ้านสู่ห้องเรียน DLTV ร.ร.ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3" โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTV ในโครงการ"ปันน้ำใจโทรทัศน์เก่าที่บ้านสู่ห้องเรียน DLTV ร.ร.ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3"
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดชัยภูมิ ลดอ้วนลดพุงลดด้วยผักผลไม้ปลอดภัย โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดชัยภูมิ ลดอ้วนลดพุงลดด้วยผักผลไม้ปลอดภัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รองนิมิตร ฤทธิ์ไธสง พร้อมคณะนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือข่าย โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
รองนิมิตร ฤทธิ์ไธสง พร้อมคณะนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือข่าย
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน เครือข่ายโรงเรียน โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน เครือข่ายโรงเรียน
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 2054 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเดื่อ รับการประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 โดย: [12 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [12 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
รวมแรง ผสานใจ โดย: [12 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
เลือกตั้งประธานนักเรียน 63 โดย: [11 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดย: [11 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดย: [11 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา โดย: [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
"พิธีไหว้ครู ปะโคตะกอฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" โดย: [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ออกมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV โดย: [09 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4429 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดย: [08 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: [02 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 463 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านทามจาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: [01 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 57 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย: [27 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 333 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก โดย: [24 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: [19 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 134 ครั้ง
การทำ MOU ปีทองแห่งการอ่าน โดย: [16 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ใบสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปี พ.ศ.2563 โดย: [12 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 399 ครั้ง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย: [11 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 105 ครั้ง
แจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563-30 มิถุนายน 2563 โดย: [09 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 70 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1394 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107