ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพป.ผ่านระบบ Video Conference โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพป.ผ่านระบบ Video Conference
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
3สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 45/2563
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริยากร คงกะพี้ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริยากร คงกะพี้ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมอบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมอบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 2315 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดย: [04 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดย: [03 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
เครือข่ายบึงชวน "ประชุมเครือข่ายเน้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ" โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเคารพธงชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2563 โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห โดย: [01 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย: [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4776 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [02 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ CDD Young Designer โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน โดย: [25 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน 1-2 (บ้านแฝด)บ้านพักครู 204/61(ฝ) โดย: [24 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โครงการ ENGLISH CAMP FOR ELEMENTARY SCHOOL CAMPERS โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมสัญจร พบเพื่อนครู อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย: [23 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1464 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107