ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับบุคลากร 38 ค.(2)คนใหม่ โดย: [12 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีต้อนรับบุคลากร 38 ค.(2)คนใหม่
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมรับชมการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด จาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการและร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่่ 1/2564 โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมรับชมการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด จาก รมต.กระทรวงศึกษาธิการและร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่่ 1/2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 2705 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
กิจกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
รับทุน เสมอภาค โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ความภูมิใจของเรา ชาววังเสมา(พินิจอนุสรณ์) โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
อัพเดทข่าวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
"สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ที่ประสบอัคคีภัย" โดย: [23 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 /2563 โดย: [17 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 100 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5243 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธืการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [12 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2564 โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย: [28 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำน โดย: [20 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 384 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 87 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 81 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1553 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107