ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนใน อ.เนินสง่า 3 โรงเรียน โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนใน อ.เนินสง่า 3 โรงเรียน
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยาและโรงเรียนบ้านหัวสระ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดย: [19 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยาและโรงเรียนบ้านหัวสระ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดย: [19 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดย: [19 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครอบครัว ลูกจ้างประจำ ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ที่ถึงแก่กรรม โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครอบครัว ลูกจ้างประจำ ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ที่ถึงแก่กรรม
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 3345 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 โดย: [21 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [21 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
กิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อย ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" โดย: [21 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
กิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อย ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" โดย: [21 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
เปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [21 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) รับการนิเทศ ติดตามเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลานรับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
กิจกรรม Big Cleaning Day โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [20 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 20 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 6222 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ MOU สถานศึกษาปลอดภัย ภาคี ๔ ฝ่าย โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ถ่ายทำรายการ Cool Cru ออกอากาศทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุก โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 โดย: [18 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย: [17 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลราคาค่าอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารในร้านค้าของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย: [13 พฤษภาคม 2565] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) โดย: [29 เมษายน 2565] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย(Intergeneration care Center) โดย: [29 เมษายน 2565] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [28 เมษายน 2565] เปิดอ่าน 151 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1742 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107