ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ อ.จัตุรัส โดย: [29 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ อ.จัตุรัส
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย: [28 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดย: [28 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม “ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน โดย: [28 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม “ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน" (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วและเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก โดย: [28 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วและเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 3637 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านวังกะทะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย: [01 ตุลาคม 2565] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดงานร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต 60 ปีแห่งกาลเกษียณ โดย: [01 ตุลาคม 2565] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
ขอขอบคุณคุณครูชนกภรณ์ ทองเจริญ คุณครูประไพ ตู้จำนงค์ ที่นำไอศกรีม มาแจกให้แก่ลูกๆ นักเรียน เนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งสองจะเกษียณอายุราชการ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ยินดีกับคุณครูของเรา โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
วันวานที่พากเพียรสู่วัยเกษียญที่ภาคภูมิ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานPA ของผู้บริหารเครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม"ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน" (Performance Agreement : PA) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
การรประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(วPA) โดย: [30 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 9 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 7220 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในระดับ โดย: [25 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: [22 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 713 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: [22 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [20 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
กีฬาสีภยาใน ตาเนินเกมส์ โดย: [06 กันยายน 2565] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โดย: [31 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 216 ครั้ง
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง(โอน)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [31 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 179 ครั้ง
ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม่กลายเป็นหิน โดย: [29 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย: [20 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: [17 สิงหาคม 2565] เปิดอ่าน 110 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1795 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107