ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพครั้งที่ 22/2565 โดย: [29 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพครั้งที่ 22/2565
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์(ITA Online โดย: [28 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมอง โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสมอง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อ.บำเหน็จณรงค์ โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อ.บำเหน็จณรงค์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบาย เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบาย เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 15 จากทั้งหมด 3345 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับโรงเรียน) โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
. โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
. โดย: [02 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีทบทวนคำถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย: [01 กรกฎาคม 2565] เปิดอ่าน 25 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 6601 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต โดย: [30 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง (โอน) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดย: [28 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น โดย: [28 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 76 ครั้ง
อบรมโครงการให้ความรู้สู้โควิด โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันสุนทรภู่ โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย: [27 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” โดย: [24 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง โดย: [24 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง โดย: [22 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ โดย: [17 มิถุนายน 2565] เปิดอ่าน 49 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1760 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107