ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ โดย: [27 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 686 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ร่วมส่งกำลังใจแก่นักกีฬานักเรียน “สพฐ.- ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” โดย: [24 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1058 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ให้กำลังใจแก่คณะนักกีฬานักเรียนระดับภาค “สพฐ.- ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ของ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวงฯ
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถทางกีฬา ประจำปี 2556 โดย: [24 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 506 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถทางกีฬา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน มกราคม 2556 โดย: [21 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 785 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556
คับคั่งวันครู 56 "ครูระเหวร่วมเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครู" โดย: [21 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 855 ครั้ง
การจัดงานวันครูนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครู เพราะครูคือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้วงการการศึกษาและเยาวชนของเราได้พบทางสว่างแห่งปัญญา
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1991 ถึง 1995 จากทั้งหมด 1997 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังกะทะ รับการนิเทศจากเครือข่ายไทรทอง โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน DLTV โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
การนิเทศติตามการเรียนทางไกล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1 โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเยี่ยมบ้าน โดย: [29 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4321 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [28 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [14 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 375 ครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" โดย: [08 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดย: [27 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 89 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1377 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107