ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
มรภ.ชัยภูมิ ประชุมเข้ม เตรียมพัฒนาครูชัยภูมิ ปี 2556 โดย: [20 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 749 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการพัฒนาครู โดย มรภ.ชัยภูมิ
วันครูแห่งชาติ อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 746 ครั้ง
ข้าราชการครูอำเภอบำเหน็จณรงค์ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
อำเภอเนินสง่า จัดงานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1325 ครั้ง
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเนินสง่า ประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
อำเภอเทพสถิตจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู ปี 2556 โดย: [17 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1195 ครั้ง
นายมารุต วัฒนกรุณา นายอำเภอเทพสถิต ประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู ปี 2556 อำเภอเทพสถิต ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
สพป.ชัยภูมิ เขต3 อำเภอจัตุรัส จัดงานวันครู ปี 2556 โดย: [16 มกราคม 2556] เปิดอ่าน 1092 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในงานวันครู โดยมี คณะครูในอำเภอจัตุรัสเข้าร่วมอย่างมากมาย
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1996 ถึง 2000 จากทั้งหมด 2000 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังกะทะ รับการนิเทศจากเครือข่ายไทรทอง โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน DLTV โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดย: [31 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
การนิเทศติตามการเรียนทางไกล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 1 โดย: [30 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเยี่ยมบ้าน โดย: [29 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 16 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4321 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [28 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 โดย: [26 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [25 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: [14 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 374 ครั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19" โดย: [08 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดย: [27 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 73 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดย: [15 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 80 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bid โดย: [23 มีนาคม 2563] เปิดอ่าน 89 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1377 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107