ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 797 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช โดย: [05 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 683 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 โดย: [04 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 757 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ตะลึง!! 'อาเซียน' ร่วมพิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มโป่งนก โดย: [03 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 735 ครั้ง
นายนิวัติ แก้วเพชร รอง ผอ.สพป.ชัยภูิมิเขต 3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มโป่งนก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามโรงเรียนบ้านสะพานหิน
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเนินสง่า โดย: [03 ธันวาคม 2555] เปิดอ่าน 1108 ครั้ง
นายมงคล อัครปทุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเนินสง่า ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 2266 ถึง 2268 จากทั้งหมด 2268 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 โดย: [30 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
กิจกรรมภายในโรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย: [30 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์ เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจ รั้ว แดง-เหลือง โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียทุนเสมอภาค โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
รงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุน กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๒ ดาว โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ขอแสดงความยินกับท่าน ผอ.สุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล “นารายณ์ทรงสุบรรณ” สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
งานกฐินสามัคคีวัดสามัคคีธรรม ประจำปี 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
งานกฐินสามัคคีวัดหนองสมบูรณ์ ประจำปี 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4708 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2563 โดย: [29 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านดงลาน โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน เรื่อง โรงเรียนบ้านดงลานเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านดงลาน "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563" โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล สําหรับผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [28 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เผยแพร่ช่องทางในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity andTransparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย: [27 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ครั้งที่ ๑ โดย: [22 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
แจ้งวันหยุดเรียน วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย: [21 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย: [16 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 โดย: [14 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 47 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1452 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107