ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
พิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2556 โดย: [23 ตุลาคม 2556] เปิดอ่าน 865 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีพิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอำเภอจัตุรัส
ชมข่าวนอกลู่ช่อง 3 (ข่าวที่ 2) งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพป.ชัยภูมิ เขต3 โดย: [23 ตุลาคม 2556] เปิดอ่าน 964 ครั้ง
ชมข่าวนอกลู่ช่อง 3 (ข่าวที่ 2) งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพป.ชัยภูมิ เขต3
อบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบรรณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 โดย: [22 ตุลาคม 2556] เปิดอ่าน 685 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบรรณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณ นสพ.บ้านเมือง ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 56 ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมบูรณาการ สร้างนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย: [20 ตุลาคม 2556] เปิดอ่าน 509 ครั้ง
ขอบคุณ นสพ.บ้านเมือง ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 56 ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมบูรณาการ สร้างนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โดย: [17 ตุลาคม 2556] เปิดอ่าน 980 ครั้ง
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะชุดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 2336 ถึง 2340 จากทั้งหมด 2341 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศติดตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดย: [02 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครูผู้รับผิดชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ ) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเพศสัมพันธ์ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5092 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่2) โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2563 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานด้านภาษาไทย2564 โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตรที่ผ่าน โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ รับการนิเทศและติดตามโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลาน ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ระบบดูแลนักเรียน โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1518 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107