ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การอบรม Thai School Lunch โดย: [22 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 1586 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้น
- การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการของ สพป.ตามกลยุทธ์และนโยบายสำคัญ ครั้งที่ 1/2556 โดย: [22 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 588 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการของ สพป.ตามกลยุทธ์และนโยบายสำคัญ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัย
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชย.3 ร่วมงานเปิดโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา โดย: [20 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 2019 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชย.เขต ๓ ร่วมงานเปิดโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
English Camp English Communication In Daily Life โดย: [19 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 926 ครั้ง
นายชัยวัชร พัจนสุนทร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Camp English Communication In Daily Life ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมตาดโดน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ขอบคุณ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 13 พ.ค.56 -เปิดอบรมครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย: [13 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 969 ครั้ง
ขอบคุณ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 13 พ.ค.56 -สพป.ชัยภูมิ เขต3 เปิดอบรมครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 2441 ถึง 2444 จากทั้งหมด 2444 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศติดตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดย: [02 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๓ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และคณะครูผู้รับผิดชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ ) โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเพศสัมพันธ์ โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 4 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5092 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่2) โดย: [03 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2563 โดย: [01 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานด้านภาษาไทย2564 โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตรที่ผ่าน โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท โดย: [25 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ รับการนิเทศและติดตามโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงลาน ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ระบบดูแลนักเรียน โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 29 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1518 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107