ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักเรียน : การสร้างเสริมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย โดย: [25 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 994 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักเรียน : การสร้างเสริมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [23 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 667 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงบประมาณ 2556 ในวันที่ 22 สิงห
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย: [23 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 887 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 โดย: [22 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 614 ครั้ง
นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อลายเส้นการ์ตูน เพื่อการอ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเลขเป็น โดย: [22 สิงหาคม 2556] เปิดอ่าน 795 ครั้ง
นายชัยวัชร พัจนสุนทร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อลายเส้นการ์ตูน เพื่อการอ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเลขเป็น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชาลีเครือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 2536 ถึง 2540 จากทั้งหมด 2550 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
กิจกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
รับทุน เสมอภาค โดย: [13 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ความภูมิใจของเรา ชาววังเสมา(พินิจอนุสรณ์) โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
อัพเดทข่าวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย: [07 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
"สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ที่ประสบอัคคีภัย" โดย: [23 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 /2563 โดย: [17 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 100 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5243 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธืการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย: [12 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2564 โดย: [11 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง โดย: [03 พฤษภาคม 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย: [28 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564 โดย: [21 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำน โดย: [20 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 384 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 87 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 81 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1553 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107