ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2556 โดย: [06 มิถุนายน 2556] เปิดอ่าน 1135 ครั้ง
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธีการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครูอำเภอเนินสง่า โดย: [31 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 953 ครั้ง
การประชุมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "การจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 และแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร" ของคณะครูผู้บริหารอำเภอเนินสง่า โดย นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3
การประชุมเพื่อเตรียมรับเบี้ยหวัดบำนาญ โดย: [31 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 796 ครั้ง
นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมรับเบี้ยหวัดบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3
เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว รวมพลัง ขับเคลื่อนพล สู่เส้นชัย โดย: [28 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 779 ครั้ง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว นำทีมโดย ผอ.สุรพล แช่มขุนทด ประธานเครือข่ายป้ายแดง จัดประชุม เพื่อระดมความคิด ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่เป้าหมาย
ขอขอบคุณ นสพ.บ้านเมือง ...ค่าย ‘English Camp’ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ AEC โดย: [27 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 970 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปีที่ 11(41) ฉบับที่ 3464(18336) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้าที่ 15
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 2561 ถึง 2561 จากทั้งหมด 2561 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดย: [09 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น” โดย: [09 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดย: [09 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
Open House เปิดบ้านการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวกาญจาวดี กองแก้ม โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
โรงเรียนบ้านประดู่งาม ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
งานวันเด็ก โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 5232 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที โดย: [08 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่38 โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โดย: [05 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “นาฎยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6” โดย: [02 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย: [24 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ “กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 โดย: [20 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 74 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1545 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107